Όσο απλούστερη είναι η ζωή σου, τόσο και σημαντικότερη. Όσο λιγότερο επιθυμείς από τον κόσμο, τόσο περισσότερο χώρο θα έχεις σ’ αυτόν.


Please follow and like us: